Follow us

Κήλες του Κοιλιακού τοιχώματος: Γιατί να επιλέξω τη ρομποτική χειρουργική τεχνολογία για την αποκατάσταση;

Η επανάσταση που έφερε η ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική.

stomach iStock

Ο όρος κήλη του κοιλιακού τοιχώματος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προβολή / πρόπτωση τμήματος ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου εκτός του μυϊκού περιβλήματος της κοιλιάς. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό εξόγκωμα κάτω από το δέρμα του κοιλιακού τοιχώματος όταν ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια στάση και συχνά εξαφανίζεται όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος.

Ποια είναι τα αίτια δημιουργίας μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος;

H δημιουργία μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος είναι αποτέλεσμα παραγόντων που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση, προκαλώντας ρήξη ινών των μυών του κοιλιακού τοιχώματος και τελικά τη δημιουργία ενός χάσματος. Μέσω του χάσματος, το ενδοκοιλιακό σπλάχνο βρίσκει δίοδο και διαπερνά το μυϊκό στρώμα της κοιλιάς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της κήλης.

Οι συχνότεροι παράγοντες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση είναι:

 • Η άρση μεγάλου βάρους
 • Η χειρωνακτική εργασία
 • Η παχυσαρκία
 • Η δυσκοιλιότητα
 • Ο χρόνιος βήχας
 • Η εγκυμοσύνη / πολλαπλές κυήσεις
 • Η ύπαρξη υγρού στην κοιλιά

Ποια είναι τα είδη κηλών του κοιλιακού τοιχώματος;

Ανάλογα με το ανατομικό σημείο όπου εμφανίζονται, οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος διακρίνονται σε :

Βουβωνοκήλες: Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή κήλης, κατά πλειοψηφία στον ανδρικό πληθυσμό. Το σημείο εντόπισης μιας βουβωνοκήλης είναι η βουβωνική χώρα, ακριβώς επάνω από τα γεννητικά όργανα.

Ομφαλοκήλες: Εμφανίζονται στην περιοχή του ομφαλού ή πέριξ αυτού και αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης ομφαλοκήλης, ενώ θεωρείται πως η συγκεκριμένη μορφή κήλης σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις πολλαπλές κυήσεις.

Μηροκήλες: Πρόκειται για σπάνιες μορφές κήλης, με συχνότερη εμφάνιση στις γυναίκες. Εντοπίζονται στη μηροβουβωνική χώρα, ακριβώς κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο.

Επιγαστρικές κήλες: Ονομάζονται και κήλες λευκής γραμμής και εμφανίζονται κατά μήκος της μέσης γραμμής του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, ανάμεσα στο στέρνο και τον ομφαλό. Η επιγαστρική κήλη είναι αρκετά σπάνια και αναπτύσσεται συχνότερα στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Μετεγχειρητικές κήλες: Εμφανίζονται μετά από μια επέμβαση της κοιλιακής χώρας, στην περιοχή της τομής. Αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη μορφή κήλης μετά τη βουβωνοκήλη και ταλαιπωρούν το 15-20% των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση στο παρελθόν.

Διάγνωση και θεραπεία των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

Η διάγνωση μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος πραγματοποιείται από Ειδικό Χειρουργό με λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση. Ορισμένες φορές απαιτούνται και απεικονιστικές εξετάσει ώστε ο Ιατρός να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κήλης.

Μοναδική θεραπευτική επιλογή των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος αποτελεί η χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα έπειτα από τη διάγνωση της κήλης για την αποφυγή επιπλοκών, όπως η περίσφιξη.

Περίσφιξη ονομάζεται μια επικίνδυνη επιπλοκή των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος που μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ασθενών. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία το σπλάχνο εγκλωβίζεται μόνιμα εκτός του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανάταξής του στην κοιλιακή χώρα. Άμεση συνέπεια του εγκλωβισμού είναι ο στραγγαλισμός και η ισχαιμία του οργάνου, με επακόλουθο τη νέκρωσή του.

Ρομποτική χειρουργική θεραπεία των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος

Η επέλαση της ρομποτικής τεχνολογίας στη χειρουργική έφερε πραγματικά επανάσταση στη διαχείριση πολλών χειρουργικών παθήσεων με την ανάπτυξη χειρουργικών τεχνικών που δεν μπορούσαν να διενεργηθούν με την παραδοσιακή χειρουργική προσέγγιση.

Στον τομέα της αποκατάστασης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, η χειρουργική επιστήμη παρουσιάζει αξιοσημείωτη εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια. Η σύγχρονη τάση χειρουργικής θεραπείας εστιάζει πλέον στη διενέργεια της επέμβασης εντός του κοιλιακού τοιχώματος και εκτός της κοιλιάς, με στόχο την απουσία επαφής του πλέγματος που θα τοποθετηθεί με τα ενδοκοιλιακά σπλάγχνα, την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την ταχύτερη επάνοδο του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η ρομποτική χειρουργική είναι μία σύγχρονη μέθοδος, η οποία έρχεται να σφραγίσει τα οφέλη προγενέστερων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες δυνατότητες.

Πώς πραγματοποιείται μια ρομποτική χειρουργική επέμβαση;

Κατά τη διενέργεια μιας ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης, ο επιβλέπων χειρουργός δε στέκεται πάνω από τον ασθενή κρατώντας τα χειρουργικά εργαλεία, αλλά βρίσκεται μπροστά σε μια χειρουργική κονσόλα. Μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος πλοήγησης χειρίζεται τα εργαλεία, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε τρεις ρομποτικούς αρθρωτούς βραχίονες, εκτελώντας με ακρίβεια χιλιοστού τις εντολές που τους δίνονται. Σε έναν τέταρτο βραχίονα ενσωματώνονται δύο 3D μικροκάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες παρέχουν στο Χειρουργό καθαρή λεπτομερή και μεγεθυμένη εικόνα του χειρουργικού πεδίου.

Στο Νοσοκομείο Metropolitan General διατίθεται το πλέον εξελιγμένο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα DaVinci Xi®. Είναι το μοναδικό σύστημα, το οποίο – επί του παρόντος - είναι εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Υλικών (FDA).

Ποια είναι τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος;

 • Επιτρέπεται η διενέργεια σύνθετων αποκαταστάσεων, με ειδικούς χειρισμούς εντός του κοιλιακού τοιχώματος, κάτι εξαιρετικά δύσκολο με τη λαπαροσκοπική τεχνική.
 • Μειώνεται ο τραυματισμός των πέριξ ιστών
 • Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης μεγαλύτερων πλεγμάτων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου υποτροπής
 • Αποφεύγεται η χρήση καθηλωτικών υλικών που σχετίζονται με χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο
 • Επιταχύνεται η μετεγχειρητική αποκατάσταση και η επάνοδος του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες
 • Εκμηδενίζεται η απώλεια αίματος
 • Παρέχεται μεγάλη ελευθερία κινήσεων, καθώς τα όργανα έχουν τη δυνατότητα περιστροφής 360ο μέσα στο χειρουργικό πεδίο, ενώ αρθρώνονται όπως ο ανθρώπινος καρπός.
 • Ελαχιστοποιούνται οι διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άριστο εξαιτίας των πολύ μικρών τομών που πραγματοποιούνται για την είσοδο των χειρουργικών εργαλείων

Γράφει ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan General, Εξειδικευμένος στην Ελάχιστα Επεμβατική, Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, Πιστοποιημένος Ρομποτικός Χειρουργός.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για τάσεις και νέα στη Μόδα, Celebrity και Gossip News στο missbloom.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ